Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 20/2 2018 kl. 18:30 I Fangel forsamlingshus Foreningen vil i år igen være vært med mad efter mødet Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Beretning om foreningen i det forgangne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer Per Jacobsen (på valg) Steen Vad Knudsen (på valg) Per Andersen (på valg) Erik Knudsen (ikke på valg) Morten Loubjerg (ikke på valg) Jeppe Aavang Jensen (ikke på valg) Valg af suppleant alle er på valg   Valg af revisor Behandling af indkomne forslag hvis der er nogle der har forslag kan de kontakte bestyrelsen senest 1. februar. Eventuelt Venlig hilsen… Læs mere