Lokation:Fangel Bygade 1, 5260 Odense S, Danmark

Upcoming events

 • 27-01-2019 09:00 - 27-01-2019 15:00

  Rævejagt/kokkejagt d. 27 jan.

  Vi starter fra by stævnet kl 9:00

  Der vil være gule ærter efter jagten, prisen for jagt og ærter er 130 kr. pr mand

  Vi vil også til denne jagt kunne skyde fasan kokke, duer, snepper og gæs. Tilmelding til Jeppe 28448551

   

 • 20-02-2019 18:30 - 20-02-2019 22:00

  Indkaldelse til generalforsamling

  onsdag den 20/2 2018 kl. 18:30

  I Fangel forsamlingshus

  Foreningen vil i år igen være vært med mad efter mødet

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om foreningen i det forgangne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Per Jacobsen (på valg)

  Steen Vad Knudsen (på valg)

  Per Andersen (på valg)

  Erik Knudsen (ikke på valg)

  Morten Loubjerg (ikke på valg)

  Jeppe Aavang Jensen (ikke på valg)

  1. Valg af suppleant

  alle er på valg

   

  1. Valg af revisor
  2. Behandling af indkomne forslag

  hvis der er nogle der har forslag kan de kontakte bestyrelsen senest 1. februar.

  1. Eventuelt

  Venlig hilsen
  Bestyrelsen
  Fangel jagtforening

  NB.
  I år vil være mad efter generalforsamlingen er det nødvendigt med tilmelding senest den 07.02.19. Læg også mærke til at vi af samme grund starter kl. 18:30.