Fællesjagt

Fællesjagt d. 4. nov. Der vil igen i år blive afholdt fællesjagt for foreningens medlemmer, jagten bliver afholdt den 4  nov. Vi starter ved bystævnet kl. 9:00 og efter jagten vil foreningen være vært med en let frokost i Fangel forsamlingshus ca. kl. 15:00. Jagten koster 100 kr. og 50 for ben gæt , dog er det gratis for de lodsejere som lægger areal til jagten. For deltagelse i jagten er det nødvendigt med tilmelding. Der kan tilmeldes til  Jeppe 28448551